HUISREGELS

 1. Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden.
 2. Er is meer dan genoeg eten en drinken aanwezig op het festival terrein. Eigen eten en drinken mee het terrein opnemen is dan ook niet toegestaan.
 3. Het betreden van ons evenementen terrein is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, materiele en/of immateriele schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
 4. De entree van Foodstock is altijd gratis. Minderjarigen mogen alleen binnen met een meerderjarige.
 5. Verspreiden van iedere vorm van reclame uitingen is zonder toestemming van organisatie niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan glas of blikwerk het festival terrein mee op te nemen.
 7. Wapen en drugsbezit/gebruik zijn niet toegestaan op het festival terrein.
 8. Agressiviteit en/ of intimidatie in welke vorm dan ook wordt niet geaccepteerd.
 9. Je dient ten alle tijden de aanwijzingen van organisatie, beveiliging, personeel en hulpdiensten op te volgen.
 10. 10.De organisatie en beveiliging hebben altijd het recht je de toegang tot het evenementen terrein te weigeren.
 11. 11.Wildplassen is niet toegestaan. Er zijn voldoende toilet voorzieningen.
 12. 12.Door het betreden van het festival terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en videos te gebruiken voor publicatie en promotie doeleinden.
 13. 13.Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden. Degene die zich niet ontwerpt kan de toegang geweigerd worden.
 14. 14.De organisatie behoudt zich het recht personen van het terrein te verwijderen die hinderlijk aan- geschoten of dronken gedrag vertonen.